Podpisano umowę na świadczenie usług pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Tomaszowie Lubelskim

Podpisano umowę na świadczenie usług pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Tomaszowie Lubelskim

W Tomaszowie Lubelskim, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej zainaugurował współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącą realizacji usług z obszaru pielęgniarskiej opieki długoterminowej. To wieloaspektowe wsparcie będzie udzielane pacjentom bezpośrednio w ich domach, skierowane jest do osób, które tego najbardziej potrzebują.

Podstawowe zadania realizowane przez pielęgniarki w ramach tej specjalistycznej opieki obejmują leczenie ran i odleżyn, podawanie odpowiednich leków, wymianę cewników, podłączanie kroplówek oraz wykonanie zastrzyków. Pielęgniarki są również odpowiedzialne za doradztwo w zakresie pozyskiwania niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Dodatkowo mają za zadanie edukowanie pacjentów i ich rodzin w zakresie codziennej opieki nad osobą chorą.

Tomaszowski szpital zapewnia, że pielęgniarki będą nie tylko leczyły, ale też edukowały. Szkolenia będą obejmowały naukę podstaw pielęgnacji i wykonywania codziennych czynności takich jak kąpiel, zmiana pieluchomajtek, podawanie leków czy karmienie pacjentów. Informacje na ten temat zostały zawarte w komunikacie wydanym przez placówkę.

Kwalifikację do korzystania z usług pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą uzyskać pacjenci, którzy uzyskali wynik 40 lub mniej punktów w skali Barthel. Szpital precyzuje, że usługi te nie mogą być jednak świadczone osobom w ostrej fazie choroby psychicznej i tym, które już korzystają z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego lub stacjonarnego zakładu opiekuńczego.