Szpital w Tomaszowie Lubelskim z nowoczesnym sprzętem dzięki dwóm dostawcom

Szpital w Tomaszowie Lubelskim z nowoczesnym sprzętem dzięki dwóm dostawcom

We wczesnym czerwcu, a następnie pod koniec tego samego miesiąca, Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala w Tomaszowie Lubelskim otrzymał dwie dostawy nowoczesnego sprzętu medycznego. Technologia ta już jest zintegrowana i gotowa do użytku na oddziale ratunkowym.

Całość zamówienia była rozdzielona na dwa segmenty. Pierwszy obejmował dwa defibrylatory z funkcją kardiowersji, dwa urządzenia EKG, dwa wózki transportowe, system kompresji klatki piersiowej oraz analizator parametrów krytycznych. Wszystko to, o łącznej wartości prawie 460 tys. zł, zostało dostarczone przez firmę Walmed sp. z o.o. mającą siedzibę w Jastrzębiu.

Aktualnie szpital przekazał informację o realizacji kolejnej dostawy, przeprowadzonej przez warszawską firmę TMS Sp. z o.o.. Ta druga partia zaopatrzenia obejmowała przenośne urządzenie RTG, które umożliwi lekarzom wykonywanie badań rentgenowskich bezpośrednio na SOR, eliminując potrzebę przemieszczania pacjenta do specjalistycznej pracowni.

Zakupiony sprzęt medyczny został sfinansowany z projektu „Doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego przy SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim oraz współpracujących z nim pracowni diagnostycznych”. Szpital otrzymał na ten cel dotację w wysokości ponad 6,4 mln zł od Ministerstwa Zdrowia. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 6,6 mln zł.

Projekt obejmował również zakup stacjonarnego aparatu RTG oraz tomografu komputerowego, której dostawa była realizowana przez firmę z Warszawy.