Centrum Tomaszowa Lubelskiego przejdzie ogromną zmianę

Centrum Tomaszowa Lubelskiego przejdzie ogromną zmianę

Tomaszów Lubelski przejdzie sporą rewitalizację, a największe zmiany zauważalne będą w centrum miasta. W życie wejdą również liczne zmiany związane z dotychczasową organizacją ruchu – przez miasto przejedziemy, ale znacznie wolniej.

Rynek.

Dotychczasowe plany zakładają, między innymi, rewitalizację zabytkowej Czajni, która znajduje się na tomaszowskim rynku. Odbudowana zostanie również jedno ze skrzydeł hali targowej, a w ścisłym centru miasta pojawią się apartamenty do wynajęcia.

Problem z zanieczyszczonym powietrzem.

Tomaszów Lubelski znajduje się na niechlubnej liście jednego z najbardziej zanieczyszczonych miast. Władze planowały całkowite zamknięcie ruchu drogowego w centrum Tomaszowa, pomysł ten nie spotkał się jednak z uznaniem. Zadecydowano więc, że przejazd przez centrum i rynek będzie możliwy, jednak pojazdy będą jechały o wiele wolniej. Tomaszów Lubelski posiada obwodnicę, która pozwala ominąć miasto, jednak kierowcy zdają się z niej nie korzystać, dlatego w mieście pojawi się lepsze oznakowanie i drogowskazy.

Park miejski.

W Tomaszowie Lubelskim znajduje się jeden park, jak jednak twierdzą władze, czy sami mieszkańcy – jest to niewystarczająca ilość. Z tego względu postanowiono, że w mieście powstanie kolejny park o wielkości 10 hektarów. Na jego terenie znajdziemy, między innymi, wieżę widokową, trasę edukacyjną o charakterze przyrodniczym czy nawet park linowy.

Tomaszów miastem osób starszych.

Zaplanowane na lata 2021-2026 inwestycje i projekty mają na celu nie tylko poprawić komfort życia mieszkańców, lecz także zachęcić – w szczególności osoby młode – do przyjazdu lub powrotu. Dotychczas, miasto nie zapewnia większych perspektyw osobom młodym, toteż w Tomaszowie pozostają głównie ludzie starsi.