Proces naboru do mieszkań "czynszówek" w Tomaszowie Lubelskim – ustalono kryteria

Proces naboru do mieszkań "czynszówek" w Tomaszowie Lubelskim – ustalono kryteria

Oczekiwanie na dostępność mieszkań o umiarkowanym czynszu w mieście Tomaszów Lubelski trwa nadal, mimo że pierwotnie planowano rozpocząć proces wyboru przyszłych najemców już jesienią poprzedniego roku. Dystans od początku budowy tych bloków mieszkalnych wydaje się nie maleć. Niemniej jednak, jest pewien pozytyw zmierzający w dobrym kierunku.

Rada Miejska Tomaszowa Lubelskiego w bieżącym miesiącu podjęła decyzję o uchwaleniu kryteriów dotyczących naboru wniosków od potencjalnych najemców tychże mieszkań. To oznacza, że osoby zainteresowane mogą teraz zapoznać się z tymi kryteriami i na ich podstawie dokonać oceny, czy mają realne szanse na otrzymanie takiego mieszkania.