Kontrowersyjny budżet Tomaszowa

Kontrowersyjny budżet Tomaszowa

Budżet realny czy wyborczy?

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego radni dyskutowali na temat uchwalenia budżetu na rok 2023. Trzeba przyznać, że ta debata była dość burzliwa. W budżecie znalazło się bardzo wiele inwestycji do wykonania w przyszłym roku. Prezydent Tomaszowa przyznał w trakcie posiedzenia, że budżet ten bardzo mocno skupia się na inwestycjach. Opozycyjni radni krytykowali główne założenia budżetowe, argumentując, że wobec bilansu przewidywanych zysków do strat budżet ten ma być jedynie kiełbasą wyborczą, a jego realizacja nie będzie możliwa.

Jakie są główne założenia budżetu?

Budżet Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 przewiduje, że miasto osiągnie zyski na poziomie 297 mln złotych. Natomiast wydatki mają wynieść aż 351 mln złotych. Powoduje to deficyt budżetowy na poziomie 54 mln złotych, który ma zostać pokryty z kredytu. Jeżeli tak się stanie, to wówczas będziemy mieli największy deficyt Tomaszowa w całej historii. Na inwestycje ma zostać przeznaczonych 90 mln złotych. Duża część tej kwoty ma pochodzić z państwowych oraz unijnych dotacji.