Pomniki w Tomaszowie Lubelskim warte zobaczenia

Pomniki w Tomaszowie Lubelskim warte zobaczenia
fot. Autorstwa Taddek - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81989975

Odwiedzając Tomaszów Lubelski można się mile zaskoczyć liczbą atrakcji i miejsc godnych zobaczenia. Jest to bowiem miasto kryjące w sobie wiele ciekawostek.

Tomaszów Lubelski to miasto położone w województwie lubelskim. Jego założenie datuje się na rok 1590, z kolei w roku 1621 uzyskało ono prawa miejskie. Ma więc swoją bogatą tradycję i historię, którą warto poznać. Niektóre z wydarzeń upamiętniają pomniki.

Pomnik bohaterów bitew pod Tomaszowem Lubelskim

W centralnej części miasta znaleźć można wiele ciekawych pomników. Jednym z nich jest Pomnik bohaterów bitew pod Tomaszowem Lubelskim. Stanowi on upamiętnienie żołnierzy walczących z wojskami niemieckimi podczas dwóch bitew rozgrywanych we wrześniu 1939 roku. Niestety zakończyły się one porażkami, a po podpisaniu przez generała Tadeusza Piskora – dowódcy połączonych armii „Kraków” i „Lublin” – aktu kapitalizacji do niewoli trafiło ponad dziesięć tysięcy żołnierzy.

Niedługo później podobnie postąpił dowódca Frontu Północnego gen. Stefan Dąb-Biernacki, a do niewoli trafiło kolejnych sześć tysięcy żołnierzy i pół tysiąca oficerów. Pomnik bohaterów bitew pod Tomaszowem Lubelskim powstał w roku 1983 i przedstawia skałę ze szczeliną pośrodku, którą zakrywa wojskowy orzełek. Pomnik znajduje się na prostokątnej podstawie, na której widnieje napis „Żołnierzom września 1939”. Na znajdującym się obok kamiennym bloku umieszczono z kolei informację o stoczonych pod Tomaszowem Lubelskim bitwach.

Tomaszów Lubelski – pomnik Konstytucji 3 Maja

Niewiele dalej na Rynku w Tomaszowie Lubelskim mieści się pomnik Konstytucji 3 Maja. Umieszczony on został na kilkustopniowym podeście i przedstawia orła w koronie stojącego na skałce. Pomnik powstał w roku 1921 „Ku uczczeniu świetnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3 Maja 1791 roku i na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 17 marca 1921 roku.”. Niestety podczas II wojny światowej został on zburzony przez Niemców i na cztery lata zniknął z Rynku w Tomaszowie. Dzięki ukryciu przez mieszkańców miasta części jego elementów udało się go po wojnie odnowić i na nowo umieścić w dawnym miejscu. Fundusze na odbudowę pomnika zebrano dzięki wspólnym staraniom hr. Tyszkiewicza, będącego właścicielem pobliskiej Tarnawatki oraz mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego. W roku 1990 dokonano małej modernizacji pomnika Konstytucji 3 Maja, w wyniku której orzełek ponownie otrzymał koronę.