Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim

Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim
fot. pixabay.com

Ciekawym miejscem wartym odwiedzenia w Tomaszowie Lubelskim bez wątpienia jest Muzeum Regionalne. Znajduje się w nim wiele intrygujących wystaw, które od lat przyciągają uwagę turystów.

Historia Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim

Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim założone zostało w październiku 1962 roku przez Janusza Petera. Był on wówczas m.in. dyrektorem powiatowego szpitala w Tomaszowie Mazowieckim i to właśnie szpital był pierwszą siedzibą muzeum. Początkowo zbiory muzealne liczyły około 1700 eksponatów, stanowiąc własność Janusza Petera. Kilka lat później dokonano jednak upaństwowienia zbiorów, a placówkę przekształcono w instytucję kultury. W latach siedemdziesiątych Muzeum Regionalne przeniesiono do innego budynku, w którym kiedyś mieścił się Sejmik Powiatowy. Zostało ono również podporządkowane Muzeum Okręgowemu w Zamościu, co wynikało ze zmian administracyjnych, jakie zachodziły wówczas w kraju.

W roku 1984 nową miejscówką muzeum stał się świeżo wybudowany Dom Kombatanta o dużej, ponad ośmiuset metrowej powierzchni. Kolejną ważną datą w historii Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim jest rok 1999. Wówczas to zaczęło ono funkcjonować jako samodzielna instytucja, a jej organem prowadzącym został powiat tomaszowski.

Działy muzealne Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim

Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim składa się z kilku działów. Zaliczyć do nich można dział archeologii, sztuki, historii, etnografii oraz numizmatyki. Każdy z nich przedstawia różne zabytki i dotyczy innych sfer. W dziale archeologii znaleźć można chociażby zabytki kultur pradziejowych na przełomie kilku epok. Mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego mogą zatem przekonać się, jak na ich ziemiach radzili sobie dawni przodkowie zamieszkujący pobliskie tereny od epoki kamienia do średniowiecza. Do podziwiania dostępne są liczne wykopaliska archeologiczne, zabytki z brązu czy ceramiki.

W dziale sztuki zapoznać się można z licznymi zabytkami zarówno sztuki polskiej, jak i obcej. Pochodzą one z przedziału od piętnastego do dwudziestego wieku, a ich najliczniejszą grupę stanowi sztuka sakralna. Podziwiać można wszelkie ikony prawosławne oraz unickie, które malowane były na drewnie. Jednym z najistotniejszych elementów zbiorów jest piętnastowieczna rzeźba prezentująca świętego Jakuba oraz siedemnastowieczna ikona Zaśniecie Matki Boskiej namalowana na cyprysowej desce. W dziale sztuki Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim znajdują się ponadto cenne tkaniny z siedemnastego i osiemnastego wieku, liczna ceramika, kolekcja malarstwa oraz grafiki współczesnej.

Dział historii to z kolei kopalnia zabytków mających swoje znaczenie na przestrzeni lat. Podziwiać można broń palną i białą z kilku okresów historycznych, ważne dokumenty czy oporządzenie polskich żołnierzy z czasów II wojny światowej. Do najcenniejszych zabytków działu historii Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim zalicza m.in. piętnastowieczny miecz, osiemnastowieczne pistolety skałkowe czy pieczęć Tomaszowskiego Rządu Narodowego pochodzącą z powstania styczniowego.

Odwiedzając dział etnografii zobaczyć mogą liczne narzędzia pracy, jakimi w dziewiętnastym wieku posługiwali się mieszkańcy tomaszowskiej wsi. Są to chociażby narzędzia tkackie, do obróbki drewna, utrzymywania higieny czy przygotowywania pożywienia. W dziale etnografii znajdują się ponadto liczne meble ludowe, kolekcja obrazów, rzeźb oraz ceramiki ludowej.

W końcu w dziale numizmatyki, medalierstwa oraz falerystyki podziwiać można starożytne monety z wpływów rzymskich, jak i monety polskie oraz obce od średniowiecza po czasy najnowsze. Występują tam chociażby jedenastowieczne denary czeskie czy goldguldeny Ludwika Węgierskiego i Zygmunta Luksemburskiego. W dziale numizmatyki prezentowane są również polski i zagraniczne banknoty od osiemnastego po dwudziesty wiek.

Wystawy w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim

Odwiedzający Muzeum w Tomaszowie podziwiać mogą ponadto wystawy stałe oraz czasowe. Do tych pierwszych zaliczają się wystawy przedstawiające kulturę materialną i duchową tomaszowskiej wsi oraz wystawy dotyczące pradziejów regionu. Obie są niezwykle interesujące i dzięki licznym zabytkom przykuwają uwagę odwiedzających. Wystawy czasowe są z kolei prezentowane w ściśle określonym terminie. W ostatnim czasie w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim prezentowano chociażby wystawę „Ukraina przed wiekami” przedstawiającą zabytki ukraińskiej ziemi na przełomie wieków.