Cerkiew św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim

Cerkiew św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim
Tomaszów Lubelski. Cerkiew św. Mikołaja

Cerkiew ta jest jednym z najbardziej znanych zabytków, jakimi może się pochwalić Tomaszów Lubelski oraz obiektem, którego w czasie wycieczki nie można pominąć. Prawosławna cerkiew, której patronuje św. Mikołaj, od lat skutecznie przyciąga uwagę turystów odwiedzających to miasto.

Na czym polega jej fenomen?

Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów na terenie tego miasta. Ta murowana, trójdzielna świątynia, znajduje się w ścisłym centrum Tomaszowa. Bliskość rynku sprawia, że turystom trudno jest ominąć ten zabytek.Na co warto zwrócić tutaj uwagę? Na ciekawą elewację, kopułę wznoszącą się nad nawą główną oraz cztery wieżyczki. Charakterystyczna sylwetka tej cerkwi nie jest jednak jedynym powodem tak wielkiego zainteresowania tym obiektem. Świątynia w Tomaszowie Lubelskim może się przecież pochwalić unikalną zewnętrzną polichromią z wizerunkami świętych, której z pewnością warto się uważniej przyjrzeć. We wnętrzu tej świątyni można również zobaczyć odrestaurowany ikonostas – cenną pamiątkę oraz dzieło sztuki, które może oczarować każdego.

Historia.

Jakie były dzieje cerkwi prawosławnej w Tomaszowie Lubelskim? Prawosławie w rejonie tego miasta odgrywało rolę bardzo ważną już w XIV wieku. W tym okresie najprawdopodobniej powstała pierwsza świątynia prawosławna w tym mieście. Wiadomo, że obecna cerkiew powstała pod koniec XIX wieku, a przy jej budowie trzymano się stylu typowego dla cerkwi neorosyjsko-bizantyjskich. Inicjatorem budowy tej cerkwi był ks. Korneliusz Gierasimowicz, a nad realizacją przedsięwzięcia czuwali Konstanty Drozdowski i Gabriel Arbuzow.