Przetarg na zbiórkę odpadów w Tomaszowie Mazowieckim

Przetarg na zbiórkę odpadów w Tomaszowie Mazowieckim

W lipcowym okresie, władze gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki podjęły decyzję o ogłoszeniu przetargu. Przedmiotem przetargu było prowadzenie zbiórki odpadów ze wszystkich posesji znajdujących się na terenie gminy. Proces składania ofert dobiegł końca pod koniec sierpnia i wszystko wskazuje na to, że miejska spółka ZGWiK przejmie tę usługę, zamiast prywatnej firmy, która dotychczas pełniła tę rolę. Najistotniejszym kryterium wyboru zwycięzcy przetargu była cena za oferowaną usługę, a ZGWiK okazał się być bezkonkurencyjny w tym aspekcie. Różnica w cenie wynosiła ponad pół miliona złotych.

Sam przetarg został podzielony na dwie części. Pierwsza część dotyczyła samego procesu zbierania odpadów, natomiast druga skupiała się na zarządzaniu punktem selektywnej zbiórki odpadów. W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu, gmina otrzymała trzy propozycje. Pierwsza oferta pochodziła od firmy Eneris, która dotychczas zajmowała się tą usługą. Druga oferta wysłana została przez ZGWiK, a trzecia propozycja nadeszła od firmy Ekom z miejscowości Nowiny.

Przed przystąpieniem do procesu przetargowego, gmina musiała opublikować informację na temat kwoty, którą planuje przeznaczyć w przyszłym roku na usługę zbiórki odpadów. Planowany budżet wynosił 3 618 520,12 PLN brutto. Spośród trzech złożonych ofert, jedynie propozycja przedstawiona przez ZGWiK była na podobnym poziomie do zakładanego budżetu i wynosiła ona 3.713 tys. zł. Firma Eneris zaproponowała usługę za kwotę 4.258 tys. zł, natomiast trzecia firma zaoferowała jeszcze wyższą cenę. Oszczędność na poziomie pół miliona złotych będzie oznaczać niższe koszty dla mieszkańców, co przełoży się na mniejsze comiesięczne rachunki i obciążenia.