Otwarty przetarg na projekt i realizację Miejsc Obsługi Podróżnych na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

Otwarty przetarg na projekt i realizację Miejsc Obsługi Podróżnych na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła niedawno przetarg na zaprojektowanie i realizację Miejsc Obsługi Podróżnych. Konkretnie, jest to część obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego znajdująca się na trasie S17. Zadanie dla potencjalnego wykonawcy to nie tylko zaprojektowanie, ale także budowa par miejsc obsługi podróżnych o podstawowych funkcjach. Do tego dochodzi jeszcze konieczność stworzenia infrastruktury towarzyszącej, oświetlenia, dróg dojazdowych oraz urządzeń zabezpieczających ruch drogowy. Dodatkowo wykonawca będzie musiał uzyskać decyzje administracyjne, które zezwalają na użytkowanie tak stworzonej infrastruktury.

Planowane jest stworzenie miejsc postojowych dla różnych typów pojazdów – ciężarowych, osobowych oraz autokarów. Dodatkowo mają powstać budynki sanitarne wyposażone w toalety, prysznice oraz specjalne pomieszczenia dedykowane opiece nad najmłodszych podróżnikami. Ponadto infrastruktura ma obejmować miejsca przeznaczone na odpoczynek na świeżym powietrzu — wiaty piknikowe oraz plac zabaw dla dzieci.

W planach GDDKiA jest także uwzględnienie potrzeb związanych z rozwijającą się technologią – na terenie Miejsc Obsługi Podróżnych ma powstać zarezerwowane miejsce do budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto przewidziane są specjalne stanowiska dla służb kontrolnych.