Zapowiedź wielomilionowych inwestycji w ramach Polskiego Ładu: Tomaszowski powiat w oczekiwaniu na zmiany

Zapowiedź wielomilionowych inwestycji w ramach Polskiego Ładu: Tomaszowski powiat w oczekiwaniu na zmiany

Planowana infrastruktura drogowa dominuje listę projektów, które mają zostać sfinansowane przez ósmą edycję programu Polski Ład w powiecie tomaszowskim. Otrzymane środki zostaną przeznaczone głównie na modernizacje istniejących dróg oraz budowę nowych. Pomimo, że większość funduszy skierowana jest na poprawę stanu dróg, niektóre miasta i gminy zdecydowały się również na inwestycje związane z modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz odnową budynków publicznych.

Poprzedni tydzień upłynął pod znakiem prezentacji przez Lecha Sprawkę, wojewodę lubelskiego, wyników najnowszego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaprezentowane rezultaty pokazują, że na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone 418 projektów, które otrzymają łącznie ponad 2 mld 74 mln złotych.

Podczas konferencji, wojewoda Lech Sprawka podkreślił fundamentalną rolę zasady pomocniczości w funkcjonowaniu demokratycznego państwa. Jak zaznaczył, zadaniem państwa jest wsparcie tam, gdzie nie można samodzielnie zrealizować pewnych zadań. Program inwestycji strategicznych ma właśnie służyć takiemu celowi. To według niego nie jest żadna forma rozdawnictwa, ale redystrybucja dochodów państwa w taki sposób, aby realizować zasady zrównoważonego rozwoju i wspomnianej pomocniczości. Wojewoda Sprawka zwrócił również uwagę na kluczową rolę tej zasady dla gmin wiejskich województwa lubelskiego.