Planowane inwestycje i prace remontowe w gminie Tarnawatka

Planowane inwestycje i prace remontowe w gminie Tarnawatka

Nadchodzące działania, które zaplanowała gmina Tarnawatka w powiecie tomaszowskim obejmują wiele ambitnych przedsięwzięć. Wśród nich znajdują się budowa nowych placów zabaw, renowacja nawierzchni dróg lokalnych oraz rekonstrukcja dawnego źródliska.

Planowane są dwa place zabaw, z których jeden będzie dedykowany starszym dzieciom. Miejsca te zostaną zlokalizowane przy szkole w samym sercu Tarnawatki oraz w sąsiedniej miejscowości – Tarnawatka-Tartak. Gmina nie zapomina również o infrastrukturze drogowej i planuje przeprowadzić remonty trzech dróg wewnętrznych, które dotyczą właśnie tej ostatniej miejscowości.

Piotr Pasieczny, wójt gminy Tarnawatka, podkreśla jednak, że w najbliższym czasie chce także skupić się na odtworzeniu źródliska w Niemirówku oraz tzw. żurawia – studni stanowiącej niegdyś centralny punkt dla mieszkańców okolicznych wsi. Jak wspomina, do lat 60., źródliska były aktywnie wykorzystywane przez lokalną społeczność. Ludzie korzystali z nich nie tylko do pobierania wody, ale też do prania. Piotr Pasieczny podkreśla, że nawet mieszkańcy Antoniówki z gminy Krynice przyjeżdżali po wodę z tych źródeł. Właściciele dworu z Tarnawatki również korzystali z nich do prania. Urząd gminy ma ambicję odtwarzania tych tradycji i przypomnienia mieszkańcom o dawnych sposobach funkcjonowania na wsi. Ponadto, planowane jest odbudowanie „żurawia”, który niegdyś służył do wyciągania wody, pojenia bydła oraz innych potrzeb gospodarczych.