"Balansując między prawdą a fałszem: Międzynarodowa Konferencja na temat manipulacji mediów"

"Balansując między prawdą a fałszem: Międzynarodowa Konferencja na temat manipulacji mediów"

W odniesieniu do coraz bardziej skomplikowanej problematyki prawdy i manipulacji w dzisiejszych mediach, Klub Europy Karpat z Tomaszowa zorganizował dwudniową konferencję o nazwie „Między informacją a dezinformacją”. Ta międzynarodowa inicjatywa ma na celu zgłębienie i zrozumienie mechanizmów manipulacji w mediach.

Na tegorocznym wydarzeniu pojawili się znani goście, wśród których znajdują się Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i TV, Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej oraz Jakub Biernat, dziennikarz stacji telewizyjnej Bielsat. Ich obecność dodatkowo podkreśla wagę i aktualność poruszanych tematów.

Jarosław Korzeń, wicestarosta powiatu tomaszowskiego, podkreślił, że głównym celem konferencji jest edukowanie młodych ludzi o wpływie, jaki media mogą wywierać na ich myślenie i percepcję świata. Mówił: „Zależy nam przede wszystkim na tym, aby nasza młodzież była świadoma tego, jak różnorodne formy mediów, takie jak telewizja, Facebook czy TikTok, mogą manipulować ich myśleniem. Wiemy, że dzięki łatwej dostępności tych mediów młodzież zasysa dużą ilość informacji, która czasami może prowadzić do problemów, w tym zaburzeń psychicznych. Chcemy o tym rozmawiać i edukować młodych ludzi, jak rozpoznawać i unikać takich sytuacji”.