Odznaczenie dla starszego sierżanta Grzegorza Sidora za męstwo i poświęcenie

Odznaczenie dla starszego sierżanta Grzegorza Sidora za męstwo i poświęcenie

Sierżant sztabowy Grzegorz Sidor z tomaszowskiej Komendy Powiatowej Policji, został uhonorowany odznaczeniem noszącym imię podkomisarza Policji Andrzeja Struja. Wyróżnienie to stanowi formę docenienia zaangażowania i odwagi w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Przydzielone odznaczenie łączy się z tragiczną śmiercią podkomisarza Andrzeja Struja. W tym roku mamy okazję przypomnieć sobie o 13 rocznicy jego śmierci. Tragiczne wydarzenie miało miejsce 10 lutego 2010 roku, kiedy podczas okresu urlopowego Struj interweniował w sytuacji agresji i dewastacji tramwaju przez grupę chuliganów. Jego interwencja skończyła się tragicznie, a on sam został śmiertelnie ranny od ciosów nożem.

W piątek, 22 września, Mariusz Kamiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, osobiście wręczył medale zasłużonym funkcjonariuszom w uznaniu ich odwagi i poświęcenia. Odznaczenia noszą imię tragicznie zmarłego podkomisarza Andrzeja Struja.

Decyzja o nadaniu medali jest podejmowana na podstawie wniosku Komendanta Głównego Policji lub z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uznanie to przysługuje policjantom, którzy ryzykując własne życie lub zdrowie, angażują się w ratowanie innych ludzi lub mienia zarówno poza służbą, jak i w czasie jej trwania.