Nowa era w Kościele katolickim: Kobiety służące na równi z mężczyznami

Nowa era w Kościele katolickim: Kobiety służące na równi z mężczyznami

Dosłownie od wieków, mężczyźni dominowali w Kościele katolickim, pełniąc wszystkie funkcje sakramentalne. Od udzielania sakramentów po służbę liturgiczną, wszystko to było domeną mężczyzn. Ten sam scenariusz odgrywał się podczas nabożeństw, gdzie ministranci byli zawsze chłopcami. Jednak ta tradycja zaczyna powoli ulegać zmianom.

W jednym ze swoich przemówień, abp Adrian Galbas, metropolita katowicki, wyraził swoje aspiracje co do przyszłości kościoła w jego diecezji. Wywołał on ideę wprowadzenia zintegrowanego programu szkoleniowego dla lektorów, akolitów i katechetów, tym razem nie tylko dla mężczyzn, ale również dla kobiet.

W czasie swojej homilii wygłoszonej podczas święceń prezbiteriatu, metropolita katowicki zasugerował wypracowanie równości płci w służbie przy ołtarzu. Stwierdził jasno, że kobiety-świeckie mają pełne prawo do pełnienia posług sakramentalnych na równi z mężczyznami.

Przyjrzyjmy się bliżej tym posługom. Posługa lektorska to praktyka odczytywania fragmentów Pisma Świętego podczas nabożeństw. Akolita z kolei ma za zadanie wspierać księdza podczas liturgii, natomiast katecheci są odpowiedzialni za prowadzenie katechezy dla osób dorosłych.