Nowe projekty w Tomaszowie Lubelskim

Nowe projekty w Tomaszowie Lubelskim

Tomaszów Lubelski doczeka się ogromnych zmian, które miały nastąpić już dawno. Na urzędowych stronach przeczytać można o głównych celach rewitalizacji tego pięknego miasta. Urzędnicy razem z eksperami i mieszkańcami pełną parą rozpoczęli pracę nad dokumentami oraz ankietami, które w przyszłości wypełnione zostaną przez wszystkich zainteresowanych.

Na ten moment poznano już główny cel rewitalizacji, jakim jest poprawa zdegradowanych części miasta, powiązana z ich aktywizacją społeczną. Projekt zakłada budowę obwodnicy, aby ograniczyć ilość przejeżdżających przez miasto tirów. Już niedługo rozpoczną się zaplanowane konsultacje, podczas których urzędnicy zbiorą uwagi i wszelkie opinie dotyczące zaproponowanego obszaru rewitalizacji. Pracownicy miejskich urzędów zachęcają do licznego brania udziału w konsultacjach, ponieważ to właśnie od tego w dużej mierze zależy skuteczność programu. Im więcej przedsiębiorców, mieszkańców oraz organizacji dołączy do konsultacji, tym łatwiej będzie wykluczyć negatywne zjawiska społeczne, oraz gospodarcze.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji

Pełny zakres niezbędnych informacji odnaleźć można na stronie internetowej miasta. To właśnie tam na bieżąco publikowane są najważniejsze wiadomości dotyczące trwania akcji. Na ten moment wiadomo, że konsultacje zaczęły się 7 grudnia i trwać będą przez miesiąc. 29 grudnia na godzinę 12 zaplanowane zostało spotkanie w sali obrad Urzędu Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszają radni.