Zmiany w oznakowaniu dróg w powiecie tomaszowskim w związku ze Świętem Zmarłych

Zmiany w oznakowaniu dróg w powiecie tomaszowskim w związku ze Świętem Zmarłych

Z uwagi na zbliżający się okres Wszystkich Świętych, który będzie trwał od 27 października do 5 listopada bieżącego roku, informujemy o wprowadzeniu zmian w systemie oznakowania niektórych dróg w rejonie cmentarzy na terenie powiatu tomaszowskiego. W trosce o bezpieczeństwo i sprawność ruchu drogowego, apelujemy o zachowanie podwyższonej czujności podczas poruszania się po tych drogach.

Celem tych zmian jest poprawa płynności ruchu drogowego w pobliżu miejsca wiecznego spoczynku. Dlatego też, szczegółowa analiza skierowała nas ku konieczności tymczasowego wprowadzenia dodatkowych oznaczeń na wybranych drogach. Dotyczą one przede wszystkim drogi wojewódzkiej nr 850 w miejscowości Wożuczyn oraz drogi wojewódzkiej nr 852 w Nowosiółkach i Łaszczowie. Dodatkowe zmiany zostały również wprowadzone przy cmentarzach przy ulicy Zamojskiej i Lwowskiej, w Tomaszowie Lubelskim.

Na wyselekcjonowanych fragmentach dróg dojazdowych do cmentarzy, widoczne będą znaki ostrzegające kierowców o zbliżaniu się do terenów cmentarnych. Kierujący są zobligowani do zachowania szczególnej ostrożności, a także przestrzegania dodatkowych regulacji. W rejonie nekropolii pojawią się również znaki typu B-36, które sygnalizują „zakaz zatrzymywania się”.