Uroczyste spotkanie nauczycieli z burmistrzem na Dzień Edukacji Narodowej

Uroczyste spotkanie nauczycieli z burmistrzem na Dzień Edukacji Narodowej

Wojciech Żukowski, pełniący funkcję burmistrza, zorganizował wyjątkowe spotkanie z pedagogami oraz innymi pracownikami tomaszowskich placówek oświatowych, zarówno szkół podstawowych jak i przedszkoli samorządowych. Okazją do tego wydarzenia był Dzień Edukacji Narodowej. Grupa pedagogów została nagrodzona przez burmistrza za swoje imponujące osiągnięcia w sferze edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej.

Wydarzenie rozpoczęło się 13 października i otworzyło je specjalne przedstawienie, które przygotowali uczniowie klasy III b Szkoły Podstawowej nr 1 noszącej imię Orląt Lwowskich, znajdującej się w Tomaszowie Lubelskim. Za przygotowanie młodych aktorów do występu odpowiadały Małgorzata Kochańska i Monika Piasecka.

Wśród obecnych na pokazie byli nie tylko zaproszeni nauczyciele, ale również Renata Miziuk – wiceburmistrz miasta, Ryszard Szczepaniuk pełniący rolę wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tomaszów Lubelski, a także Zbigniew Kuczyński, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Występ młodych aktorów spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony zgromadzonych, czego dowodem była burza oklasków, która nagrodziła ich starania.